Comitetul științific

1. Prof. emerit dr. ing. Arsenie Dumitru Ion

2. Prof. dr. ing. Breabăn Virgil

3. Prof. dr. ing. Roșu Lucica

4. Prof. dr. ing. Grămescu Ana Maria

5. Prof. dr. ing. Hâncu Corneliu Dan

6. Prof. dr. ing. Maftei Carmen

7. Prof. dr. ing. Omer Ichinur

8. Dr. Fildan Nicolae

9. CS I  dr. ing. Nicolaev Simion

10.  CS I  dr. ing. Zaharia Tania

11.  CS I  dr. Golumbeanu Mariana

12.  Conf. dr. ing. Țepeș-Onea Florin

 

 

 

1. Prof. dr. ing. Omer Ichinur

2. Dr. Fildan Nicolae

3. Ș.l. dr. ing. Gelmambet Sunai

4. Ș.l. dr. ing. Buta Constantin

5. Ș.l. dr. ing. Popa Mirela

6. Asist. dr. ing. Pericleanu Dan

7.  Asist. dr. ing. Pericleanu Mihaela

 

 

 

 

 

 

 

20 octombrie 2017, Constanța

© 2017. Toate drepturile rezervate

Site realizat de Ichinur OMER

Comitetul de organizare

Simpozion organizat de Facultatea de Construcții

Performanță și calitate în Inginerie Civilă

Învățământ tehnic de Construcții la Constanța