Tematica Simpozionului

1. INGINERIA CLĂDIRILOR, STRUCTURILOR HIDROTEHNICE ȘI COSTIERE

2. INFORMATICĂ IN INGINERIE, GEOINFORMATICĂ ȘI GIS

3. HIDROGEOLOGIE, GEOLOGIE ȘI GEOTEHNICĂ

4. HIDROLOGIE ȘI RESURSE DE APĂ

5. POLUARE,  SCHIMBĂRI CLIMATICE ȘI SURSE DE ENERGII REGENERABILE

6. MANAGEMENT, CONSULTANȚĂ ȘI URMĂRIREA INVESTIȚIEI

7. EXPERTIZĂ ȘI EVALUARE ÎN INGINERIE

 

 

 

 

 

 

 

20 octombrie 2017, Constanța

© 2017. Toate drepturile rezervate

Site realizat de Ichinur OMER

Simpozion organizat de Facultatea de Construcții

Performanță și calitate în Inginerie Civilă

Învățământ tehnic de Construcții la Constanța